Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Η ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κυριαζίδης (Έβρου)
ΒΟΗΘΟΙ: Βάντσης (Δράμας), Λιώλιας (Έβρου)
4ος: Αντωνίου (Ανατ. Αττικής)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ιωσηφόγλου (Αθηνών)